Informasjon – Advokatfirmaet Metier Legal

Prosjektjuss advokatfirma har siden 2003 levert juridiske tjenester til prosjektorienterte virksomheter. Prosjektjuss har i denne perioden samarbeidet med Metier som er den ledende totalleverandøren innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia. Metier har i dag et av landets fremste fagmiljø innen prosjektledelse med 150 medarbeidere.

Prosjektjuss har inngått et samarbeid med Metier om etablering av Advokatfirmaet Metier Legal AS. Prosjektjuss’ virksomhet vil videreføres i Metier Legal, som representerer et unikt kompetansemiljø innen kontrakt og juridiske tjenester knyttet til prosjekter og prosjektledelse.

Gjennom et tverrfaglig kontrakt og juridisk fagmiljø, vil Metier og Metier Legal sammen med sine prosjektfaglige ressurser tilby komplett bistand til bestillere og leverandører fra tidlig fase til prosjektavslutning, og utvidet bistand innen virksomhetsforbedring og transaksjoner. Metier vil med dette innta en unik posisjon som leverandør av tjenester til prosjektvirksomhet.

Metier Legal vil

  • Være et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorientert virksomhet.
  • Bestå av advokater med prosjektfaglig kompetanse og forståelse for operative behov og forretningsmessige mål. Prosjektfaglig kompetanse ivaretas gjennom et utdanningsløp ved Metierskolen.
  • Ha direkte tilgang på prosjektfaglige ressurser, herunder innen kontrakt, innkjøp, endringsstyring, risikostyring, planlegging, analyse, kvalitetssikring, prosjektrevisjon, dokumentasjon mv.
  • Tilby tjenester i planleggingsfasen, kontraheringsfasen, under gjennomføring, tvisteløsning, ved virksomhetsendring og transaksjoner.

Metier Legal ledes av Espen Moe og Morten Aagaard, begge med erfaring fra sentrale roller i større prosjektorienterte industriselskaper innen Olje og gass og Bygg og anlegg. Espen Moe har de siste 10 årene ledet advokatfirmaet DLA Piper Norway, mens Morten Aagaard har ledet Prosjektjuss advokatfirma.

Advokatfirmaet Metier Legal AS er lokalisert sammen med Metier.

Besøksadresse: Hoffsveien 70C, 0377 Oslo.

Postadresse: Pb. 118, Smestad, 0309 Oslo

Telefon: 24 12 45 00

Kontaktpersoner:

www.metier.no